Psihodiagnoza si psihoterapie analitica szondiana

Testul Szondi, reflecta mai mult decat alte tehnici proiective personalitatea ca un proces dinamic. Din acest punct de vedere, evaluarea, prin acest instrument a fluctuaţiilor determinate de acumularea, descarcarea tensiunilor din sistemele pulsionale, permite monitorizarea unor modificari psihologice si efectele unor proceduri terapeutice.

Profilelele pulsionale si constelatiilor vectoriale devin un reper demn de luat în considerare în orientarea profesionala.

Factorii pulsionali, 16 la număr, reprezintă trebuintele fundamentale ale oricărui individ. Evaluarea acestora ne permite conturarea unor structuri, stiluri de personalitate concretizate in moduri de a gandi, simti si actiona.

L. Szondi va teoretiza asa-zisa „genetica umana duala” si va ajunge la ideea unei „anancologii dialectice” (ananke [gr] = soarta, destin). Aceasta destinologie dialectica inlatura fatalismul absolut. Sunt o multitudine de posibilitati de destin care se pot manifesta in viata individului, dar acestea sunt totusi limitate, pe de o parte, prin apartenenta la un „neam”, la o familie (in sens genealogic), iar, pe de alta parte, de optiunile efective in sistemul relatiilor individului cu lumea, in particular cu „lumea oamenilor”. Szondi vorbeste de dialectica unui destin obligat, fortat, impus, in opozitie cu un destin ales. Alegerea este astfel un mecanism destinologic, dar si un limbaj al inconstientului familial, dupa cum simptomul este limbajul inconstientului individual, iar simbolul cel al inconstientului ancestral (social, arhetipal) (Ivana D., 1996; Deri S., 2000).

Analiza destinologica nu se limiteaza la investigarea analitica a refulatului conflictualitatii sexuale, a complexelor, formatiunilor reactionale, a mecanismelor defensive si simptomatogenetice descrise de S. Freud si sistematizate de Anna Freud, a transferului si contra transferului, a rezistentelor si abreactiilor cathartice − desi o presupune − ci merge mai departe, spre o constientizare a dialecticii optionale pe o axa temporala mai ampla, incluzand stramosii si descendentii printr-o confruntare cu stramosii.

© psihodezvoltare.ro